fergoshpedДруштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги “Фергошпед” ДООЕЛ Скопје, е друштво со тим со големо долгогодишно искуство во работењето во рамките на шпедицијата, увоз, извоз, организирање, транспорт и логистика, кое е формирано 2010 година. Седиштето на фирмата е во Скопје, но поради потребите на Нашите клиенти, имаме претставништво и во Куманово – Табановце.

Фергошпед е фирма која постојано расте во сите погледи благодарение на тимот со кој што располага, со големи искуства, вештини и професионалност. Главна дејност на фирмата е квалитетно посредување во царински постапки, како и давање консултации во врска со истите и посредување во секаков вид на транспорт. Нашите вработени со своите искуства, вештини и напорно работење, придонесуваат за зголемувањето на квалитетот на нашите услуги и постојан раст во професионалноста во нашето работење.

Фергошпед Ви стои на располагање за најбрзо, квалитетно и ефикасно справување со Вашите потреби за сите видови царински постапки и транспортни услуги.

Фергошпед Дооел Скопје
ул Ѓуро Ѓоновиќ бр 73
поштенски фах 758
1001 Скопје
тел.: 070 343 772
Скопје
Адреса:
ул Ѓуро Ѓоновиќ бр 73
поштенски фах 758
Контакт:
тел/фах +389 (02) 3123 059
моб  +389 (070) 343 122
fergosped@fergosped.com.mk
Транспорт:
тел/фах +389 (02) 3123 059
моб  +389 (075) 343 772
transport@fergosped.com.mk
Куманово – Табановце
Адреса:
Царински терминал детоил
2000 Куманово

тел +389 (031) 521 172
фах +389 (031) 524 903
моб +389 (070) 343 217
fergosped@fergosped.com.mk